Restorative Justice

at post-sentencing level supporting and protecting victims

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BACK

English version

Els protocols de coordinació i derivació del Programa de Mediació i Reparació Penal

Teresa Alsina

El Programa de Mediació i Reparació Penal i els Després d’exposar breument la trajectòria del Programa de Mediació i Reparació en la jurisdicció penal que va iniciar-se com a programa pilot l’any 1998 pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, experiència pionera a l’Estat Espanyol, s’exposaran les diferents vies d’entrada de casos al Programa de Mediació i Reparació Penal, els protocols de coordinació/derivació entre els òrgans judicials, Col·legis d’ Advocats i els equips interdepartamentals.

Teresa Alsina i Escudé, llicenciada en psicologia per l’UAB. Des del 1985 treballo al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, on he ocupat diferents funcions: Delegada d’ Assistència al menor, Directora del Centre Educatiu el Segre, psicòloga d’assessorament penal i des de fa 7 anys, coordinadora de l’ Equip d’ Assessorament Tècnic Penal i de l’ Oficina d’ Atenció a la Víctima del delicte del Departament de Justícia a Lleida.

 


With the financial support from the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibilty of "Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtpflege; Straffälligen- und Opferhilfe e.V" and can in no way be taken to refect the views of the European Commission.