Restorative Justice

at post-sentencing level supporting and protecting victims

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BACK

English version

La mediació en la fase d’execució i el paper del Jutge

Josep Antoni Rodríguez

La mediació en la fase d’execució del procés penal, en la nostra realitat, està afectada per condicionants impeditius molt intensos: la estructura del mateix procés, basada en la controvèrsia, el (mal) tracte a les persones que conté, la funció simbòlica que s’atorga a la Sentència com a solució del “problema” que suposa el delicte, i, finalment, els excessius temps de resposta de l’Administració de Justícia, tot plegat, provoca que les parts (les persones) arribin esgotades a la fase d’execució, sense forces ni esperança d’assolir res més que el que se li ofereix.

El model d’evitar la intervenció del Jutge, més enllà de la selecció dels casos, s’ha mostrat ineficaç. Es precís fomentar que el Jutge tingui més protagonisme en la inicial fase de comprovació de les voluntats per a participar en el procés de mediació.

Josep A. Rodriguez Saez, exerceix com a magistrat des de l’any 2000 i actualment amb destinació al Jutjat del Penal 21 de Barcelona especialitzat en execució penal. Entre 1987 i 1999 va exercir l’advocacia en les especialitats penal i penitenciària. Ha estat professor a l’Escola de Policia de Catalunya, entre 1992 i 2000, i també professor de l’Àrea d’Instrucció de l’Escola Judicial entre 2004 i 2006.

 


With the financial support from the Criminal Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibilty of "Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtpflege; Straffälligen- und Opferhilfe e.V" and can in no way be taken to refect the views of the European Commission.